PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

logo królewskie ponidzie

W dniu 1.09.2017 r. w Trzemosnej zostało podpisanych blisko 30 umów na rozpoczęcie działalności gospodarczej z mieszkańcami woj. świętokrzyskiego, uczestnikami projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez partnerstwo 14 Lokalnych Grup Działania.
W ramach konkursu na najlepsze biznesplany wyłoniono łącznie 140 uczestników, którzy w najbliższym czasie otrzymają dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 złotych oraz wsparcie pomostowe w kwocie 6600 złotych.
Całkowita wartość projektu to prawie 4 800 000,00 zł.

zdjęcie podpisanie umów

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA