PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

 

http://www.krolewskieponidzie.pl/images/LOGO/Logo_KP.jpg

Zaprosznie na Walne Zebranie Członków LGD "Królewskie Ponidzie"

Termin Walnego Zebrania:

10 lipca 2018 r. godz: 15.30 pierwszy termin; 15.45 drugi termin

Miejsce  Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al.   Mickiewicza 22 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    odwołania członka Rady składającego rezygnację
b)    uzupełnienia składu Rady.
4.    Sprawy różne
5.     Zakończenie posiedzenia     

Prezes Zarządu

Artur Cygan

Projekty uchwał:

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Uchwała nr 8/2018 w sprawie odwołania członka Rady.

3. Uchwała nr 9/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady.

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA