PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

logo królewskie ponidzie


Termin Walnego Zebrania:

18 maja 2018 r. godz: 15.30 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce  Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al.   Mickiewicza 22 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2017 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017,
b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
c)    udzielenia Zarządowi absolutorium,
d)    wyznaczenia kierunków działalności w 2018 roku,
e)    wyboru Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie”
f)    wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Królewskie Ponidzie”
g)    zmian w statucie LGD
5.    Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego WZC

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z pracy Zarządu

Projekty Uchwał

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA