PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zarząd LGD "Królewskie Ponidzie" zaprasza na Walne Zebranie Członków.

Termin Walnego Zebrania:
21 czerwca 2024 r. godz: 15.15 pierwszy termin; 15.30 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2024 roku,
e) wyboru Rady LGD na kadencję 2024-2028
f) przystąpienia LGD do Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia
Prezes Zarządu
Artur Cygan

1. Protokół z poprzedniego zabrania

2. Sprawozdanie z pracy Zarządu

3. Sprawozdanie finansowe

4. Projekty uchwał

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA