PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:

16 grudnia 2019 r. godz. 15:30 pierwszy termin; 15:45 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. wyboru członków Rady LGD
  4. Sprawy różne.

1. Projekt uchwały

2. Protokół z poprzedniego WZC

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA