PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

W związku z ogłoszonym konkursem serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach naboru wniosków nr 1/2023 w ramach Przedsięwzięcia III.2.2.Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej wdrażanej w ramach poddziałania, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin szkolenia:
13.04.2023r. godzina 10.00 w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3,
28-100 Busko-Zdrój
13.04.2023r. godzina 15.00 w siedzibie „Królewskiego Ponidzia” ul. Grotta 3,
28-100 Busko-Zdrój

Program szkolenia :
1. Forma wsparcia w ramach konkursu.
2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3. Zakres tematyczny operacji.
4. Warunki udzielenia wsparcia.
5. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
6. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
7. Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru.

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA