PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:

05 czerwca 2023 r. godz: 14.45 pierwszy termin; 15.00 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Stopnicy

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  3. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  4. wyznaczenia kierunków działalności w 2023 roku,
  5. zmian w Statucie LGD „Królewskie Ponidzie”
  6. zaopiniowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

                                                               Wiceprezes Zarządu

                                                                                                                               Małgorzata Donoch

Dokumenty:

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Sprawozdanie merytoryczne

3. Sprawozdanie finansowe 

4. Uchwały WZC

5. Cele LSR

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA