PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

wizyta świętokrzyskie

   W dniach 25-27 września 2017 roku odbyła się wizyta studyjna pn. Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów – dobre praktyki, która była okazją do zapoznania się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów tradycyjnych w województwie świętokrzyskim. W ramach wizyty studyjnej, która zorganizowana została dla gości z czterech województw (lubuskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie) w ramach projektu "Zróżnicowany rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne", uczestnicy tym razem odkrywali świętokrzyskie smaki.

logo królewskie ponidzie

 

Rada LGD „Królewskie Ponidzie” informuje, że posiedzenie w sprawie wyboru operacji odbędzie się 10.11.2017 r.

Rada w chwili obecnej rozpatruje zmiany do wniosków konkursu nr 5/2017 złożonych zgodnie z § 7 pkt.3 Procedury w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz pkt. 24 części ogólnej instrukcji wypełniania wniosku (Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dowolnym momencie po złożeniu wniosku może zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części).

logo królewskie ponidzie

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego nasz piękny region.

https://www.youtube.com/watch?v=uT7PwTyREmI&feature=youtu.be

Zgodnie z zapisem w umowie o przyznaniu pomocy informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy o zamieszczanie loga Lokalnej Grupy Działania na tablicy informacyjnej.

Do pobrania:

Logo LGD "Królewskie Ponidzie"

loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

IMG 7907

  

   W dniu 11.09.2017 r. w Buskim Centrum Kultury odbyła się konferencja pn.„Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu” organizowanej w ramach realizacji operacji „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”, w której LGD "Królewskie Ponidzie" jest partnerem projektu. Operacja ma na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych, wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach, tj. lubelskim, lubuskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

 

Potencjalni Beneficjenci konkursów grantowych w dniach 8-10.09.2017 odbyli wizytę studyjną, która miała na celu pokazanie "wartości dodanych" wynikających z wdrożenia Lokalnych Strategii Rozwoju LGD o podobnej istocie działania.

21616590 10212596795773170 1066662303 o

Informujemy, że w dniu 08.09.2017r. biuro Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" czynne będzie do godziny 12:30.

        W dniu 06.09.2017r. w GCK w Stopnicy odbyło się szkolenie dotyczące możliwości rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020, organizowane przez LGD “Królewskie Ponidzie”. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. Dziękujemy wszystkim obecnym przedsiębiorcom i reprezentantom firm za aktywny udział.

IMG 7812

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze szkolenia pod linkiem:

http://www.krolewskieponidzie.pl/galeria-zdjec/category/28-szkolenie-z-rozwijania-dzialalnosci-gospodarczej.html

logo królewskie ponidzie

W dniu 1.09.2017 r. w Trzemosnej zostało podpisanych blisko 30 umów na rozpoczęcie działalności gospodarczej z mieszkańcami woj. świętokrzyskiego, uczestnikami projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez partnerstwo 14 Lokalnych Grup Działania.
W ramach konkursu na najlepsze biznesplany wyłoniono łącznie 140 uczestników, którzy w najbliższym czasie otrzymają dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 złotych oraz wsparcie pomostowe w kwocie 6600 złotych.
Całkowita wartość projektu to prawie 4 800 000,00 zł.

zdjęcie podpisanie umów

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA