PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Serdecznie zapraszamy na wizytę studyjną po województwie lubuskim w terminie 04 - 06 września 2017 r.

Szczegóły dotyczące wizyty na plakacie.

lgd krasnik wyjazd studyjny lubuskie v3 800px

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA WOJ. LUBUSKIE

Informujemy, że w dniu 04.08.2017r. biuro LGD "Królewskie Ponidzie" z powodu Walnego Zebrania Członków czynne do godziny 14:00.

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS z dnia 11.07.2017r. dla doradców dot. opracowania Biznes Planów w projekcie "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" zostało unieważnione.

Informujemy, że zakończono rekrutację do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie".

 

 

Do pobrania:

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Lista rankingowa wniosków

Lista wniosków niezakwalifikowanych

logo królewskie ponidzie

Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące Grantów - Przedsięwzięcie 2.1.1. Renowacja i modernizacja dziedzictwa historycznego na obszarze LGD.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.07.2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 – w GCK w Stopnicy.

Busko-Zdrój, dnia 07.07.2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

KOALICJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH I MIEJSKICH zaprasza do złożenia oferty cenowej na Produkcję materiału multimedialnego pt. „Skarby Królewskiego Ponidzia”.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w sekretariacie w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zarój w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14-07-2017r do godz. 15.00 z dopiskiem: Oferta na wykonanie materiału multimedialnego nie otwierać do dnia 14-07-2017r oraz oddzielną kopretę anonimową w której zamieszczony będzie wstępny scenariusz materiału multimedialnego , który poddany będzie ocenie przez osoby posiadające wiedzę na ten temat. Punkty uzyskane po tej ocenie zostaną sumarycznie przedstawione I zostanie wybrana oferta o najwyższej ilości punktów.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1 Formularz ofertowy

3. Zał. 2 Oświadczenie

4. Zał. 3 Wykaz usług

5. Zał. 4 Umowa

6. Zał. 5 Specyfikacja

7. Zał. 6 Oświadczenie

 

W postępowaniu ofertowym wybrana została firma:

Paweł Trojanowski New Pixelforge

Borowa 273B

39-305 Borowa k.Mielca

Busko-Zdrój, dnia 06.07.2017

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz” Klasyka w Kurorcie” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej mobilnej kapsuły.

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w sekretariacie w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zarój w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 13-07-2017r (piątek) do godz. 15.00 z dopiskiem: Oferta na zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej mobilnej kapsuły nie otwierać do dnia 13-07-2017r oraz oddzielną kopretę anonimową w której zamieszczony będzie wstępny projekt multimedialnej mobilnej kapsuły, który poddany będzie ocenie przez osoby posiadające wiedzę na ten temat. Punkty uzyskane po tej ocenie zostaną sumarycznie przedstawione i zostanie wybrana oferta o najwyższej ilości punktów.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. 1 Formularz ofertowy

3. Zał. 2 Oświadczenie

4. Zał. 3 Wykaz usług

5. Zał. 4 Umowa

6. Zał. 5 Specyfikacja

7. Zał. 6 Oświadczenie

 

W postępowaniu ofertowym wybrana została firma:

Silver MB Koleta Miernik

ul. Chopina 19/13

30-049 Kraków

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA