PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Grudzień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

 

 Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 16.00 w Gminnym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w statucie LGD Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie”
  2. wyboru Rady w nowym składzie na kadencję 2015-2019
  3. przyjęcia Regulaminu Pracy Rady
  4. przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu
  5. wysokości składek na rzecz LGD „Królewskie Ponidzie” na lata 2016-2020.
 4. Sprawy różne
 5. Zakończenie posiedzenia.  

Protokół z poprzedniego WZC oraz projekty uchwał wraz z załącznikami dostępne na stronie Internetowej www.krolewskieponidzie.pl.

Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                         Artur Cygan

Do pobrania:

 

15.11.2018

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju ”Królewskie Ponidzie”  na lata 2016-2023 w zakresie Planu komunikacji oraz Harmonogramu ogłaszanych konkursów na terenie gmin obszaru LSR rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 29 listopada 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

1. Plan Komunikacji

2. Uchwała o zmianie LSR

3. Harmonogram ogłaszanych konkursów

4. Uchwała o zmianie Harmonogramu

5. Formularz proponowanych zmian

 


 17.09.2018

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju ”Królewskie Ponidzie”  na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 28 września 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

1. LSR

2. Uchwała o zmianie LSR

3. Uchwała - Ankieta Monitorująca

4. Ankieta Monitorująca

5. Załącznik nr 2

6. Formularz proponowanych zmian

 

 


 11.07.2018

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR w zakresie: Harmonogramu planowanych naborów wniosków, ”Królewskie Ponidzie” rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 25 lipca 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój. 

1. Harmonogram naborów

2. Formularz proponowanych zmian


 26.03.2018

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LKW

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LKW, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 9 kwietnia 2018 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Lokalne Kryteria Wyboru:

1. Kryteria wyboru grantobiorców

2. Uchwała o zmianie LKW

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN DO LKW

 


13.12.2017

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 28 grudnia 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Harmonogram naborów

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LSR


15.11.2017

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR oraz LKW, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 30 listopada 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Strategia

2. Plan Działania

3. Harmonogram naborów

4. Uchwała o zmianie LSR

5. Karta weryfikacji formalnej wniosku dla operacji

6. Oświadczenie o bezstronności

7. Procedura wyboru operacji

8. Wzór karty oceny operacji

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LSR

 

Lokalne Kryteria Wyboru:

1. Kryteria wyboru grantobiorców

2. Uchwała o zmianie LKW

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN DO LKW

 


 02.10.2017

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 17 października 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020


a) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu
b) Karta oceny zgodności wniosku grantowego z LSR i wg LKW

c) Karta weryfikacji formalnej wniosku grantowego

d) Oświadczenie o bezstronności

e) Sprawozdanie z realizacji powierzonego grantu
f) Załącznik do Sprawozdania

g) Wniosek o powierzenie grantu

h) Wzór umowy powierzenia grantu

2. Plan Komunikacji

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN


18.07.2017

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR oraz LKW, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 2 sierpnia 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Regulamin Pracy Rady

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LSR

Lokalne Kryteria Rozwoju:

1. Przedsięwzięcie I.1.1 Wsparcie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach

2. Uchwała o zmianie LKW

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN DO LKW

 


 13.06.2017

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 27 czerwiec 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 a) Wzór karty oceny operacji

 b) Oświadczenie o bezstronności

 c) Karta weryfikacji formalnej wniosku dla operacji

2. Plan Komunikacji

 

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN

 


27.04.2017

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR oraz LKW, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 10 maja 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

2. Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Formularz proponowanych zmian w LSR

 

Lokalne Kryteria Rozwoju:

1. Uchwała o zmianie LKW

2. Lokalne Kryteria Wyboru JST

3 Lokalne Kryteria Wyboru NGO

Formularz proponowanych zmian w LKW

 


10.03.2017

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR oraz LKW, LGD "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 24 marca 2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Lokalna Strategia Rozwoju:

1. Lokalna Strategia Rozwoju

2. Plan Działania

3. Plan Komunikacji

4. Harmonogram naborów

5. Budżet

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LSR

 

Lokalne Kryteria Rozwoju

1. Przedsięwzięcie I.1.1 Wsparcie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach

Uchwała o zmianie LKW

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN DO LKW

 


05.12.2016

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją LSR w zakresie: Planu komunikacji, ”Królewskie Ponidzie” rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 13 grudnia 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój. 

 

1. Plan Komunikacji

2. Formularz proponowanych zmian

 


20.09.2016

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

 

Szanowni Państwo,     

W związku z aktualizacją LSR w zakresie: Planu komunikacji, Harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR, Regulaminu Pracy Rady, Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (wraz z załącznikami), Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (wraz z załącznikami), oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru, ”Królewskie Ponidzie” rozpoczyna proces konsultacji  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian w terminie do 4 października 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać/dostarczyć do biura „Królewskie Ponidzie” ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój. 

 

1. Regulamin Pracy Rady

2. Plan Komunikacji

3. Harmonogram naborów wniosków

 

 

KONKURSY:

1. Karta weryfikacji formalnej wniosku

2. Oświadczenie o bezstronności

3. Procedura wyboru operacji

4. Wzór karty oceny operacji

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LSR

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU:

1. Granty

2. Granty JST

3. Przedsięwzięcie II.1.1-II.3.2-III.3.2

4. LKW dla JST

5. Przedsięwzięcie I.1.1 Wsparcie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach

6. Przedsięwzięcie I.1.2 Wsparcie inicjatyw gospodarczych wykorzystujących produkty lokalne w rozwoju sektora żywnościowego

7. Przedsięwzięcie I.1.3 Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

8. Uchwała do zmiany LKW

FORMULARZ PROPONOWANYCH ZMIAN DO LKW

 

 


ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI ORAZ ZGŁASZANIA UWAG DO AKTUALIZACJI LSR NA LATA 2016-2023

 

Szanowni Państwo,

W związku z dostosowaniem LSR do kwoty środków, pozyskanych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, "Królewskie Ponidzie" rozpoczyna proces konsultacji proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na terenie gmin obszaru LSR.

Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian na załączonym formularzu w terminie do 17 maja 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Lokalna Strategia Rozwoju

2. Plan Działania

3. Harmonogram naborów

4. Procedura Aktualizacji LSR

5. Ankieta Ewaluacyjna

6. Uchwała o Lokalnych Kryteriach Wyboru

7. Granty

8. Granty JST

Formularz proponowanych zmian

 


ANALIZA SWOT, MONITORING I EWALUACJA, PLAN KOMUNIKACJI

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dnia 23.11.2015r.

 

Do pobrania:

Analiza SWOT

Planowanie monitoringu i ewaluacji

Plan komunikacji

Formularz do zgłaszania uwag

 


MATRYCA CELÓW

Zapraszamy do wyrażenia opinii odnośnie projektowanej matrycy celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Królewskie Ponidzie” do realizacji w okresie programowania 2014-2020.

Prezentowane cele oraz przyporządkowane im wskaźniki produktu są zbiorem oczekiwań zgłoszonych podczas spotkań grup fokusowych (październik – grudzień 2014), badań ankietowych (o kresie styczeń 2014- październik 2015 r.), warsztatów rozwoju lokalnego (sierpień 2015), działalności punktów konsultacyjnych (2014-2015) oraz spotkań konsultacyjnych wg planu włączenia społeczności lokalnej (październik-listopad 2015).

Aby Lokalna Strategia Rozwoju w jak najszerszym zakresie odpowiadała Państwa oczekiwaniom prosimy o zgłaszanie uwag do tak zaplanowanej matrycy za pomocą formularza konsultacji i przesłanie go na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

1. Matryca celów

2. Fromularz do zgłaszania uwag

 

      W dniach od 23.10.2015 do 09.11.2015 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W sumie odbyło się 11 spotkań z czego cztery na gminie Busko-Zdrój i po jednym spotkaniu na pozostałych gminach. Spotkania miały na celu konsultacje z lokalną społecznością przygotowanej matrycy celów wypracowanych na wcześniejszych warsztatach rozwoju lokalnego.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konsultacjach.

      Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”  zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. zapisów (założeń, misji, celów, wskaźników) Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

       Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich pomysłów oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 

Harmonogram spotkań przedstawiamy poniżej:

 

Lp. Nazwa Gminy Miejscowość/Miejsce spotkania Termin spotkania wraz
z godziną spotkania
1. Pacanów Pacanów - Restauracja "Kuźnia Smaków"
23.10.2015 godz. 18:30
2. Busko-Zdrój Szaniec – Świetlica wiejska 26.10.2015 godz. 16:00
3. Busko-Zdrój Gadawa – Świetlica wiejska 27.10.2015 godz. 16:00
4. Busko-Zdrój Podgaje – Świetlica wiejska 28.10.2015 godz. 16:00
5. Wiślica Wiślica – OSP Wiślica 29.10.2015 godz. 16:00
6. Nowy Korczyn Nowy Korczyn – Budynek UG,
ul. Buska 7
30.10.2015 godz. 16:00
7. Gnojno Gnojno – OSP Gnojno 03.11.2015 godz. 16:00
8. Tuczępy Tuczępy – GOK Tuczępy 04.11.2015 godz. 16:00
9. Stopnica Stopnica – GCK Stopnica 05.11.2015 godz. 16:00
10. Solec-Zdrój Solec-Zdrój – GCK Solec-Zdrój 06.11.2015 godz.16:00
11. Busko-Zdrój Oleszki – Świetlica wiejska 09.11.2015 godz. 15:30

 

Serdecznie zapraszamy!

     Z przyjemnością informujemy, że Konkurs na logo Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" został rozstrzygnięty w dniu 24 września br. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami wybrała logo projektu Pana Michała Souczek z Kielc. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

 

IMG 3223

  Warsztaty rozwoju lokalnego z udziałem społeczności lokalnej, organizowane przez LGD „Królewskie Ponidzie” za nami. Udział w warsztatach wzięły poszczególne grupy społeczne: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby chętne założyć działalność gospodarczą. Uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. 

 Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach nad najważniejszymi problemami, ich skutkami i propozycjami rozwiązań z punktu widzenia poszczególnych sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. We wszystkich spotkaniach przybyli mieszkańcy zainteresowani rozwojem swoich gmin z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u, mieli okazję do zabrania głosu na temat problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, a także kierunków rozwoju obszaru LGD. Pod okiem moderatora mieszkańcy reprezentujący sektory społeczny, gospodarczy i publiczny mieli okazję pracować nad analizą SWOT, która będzie stanowiła ważny element Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania

"Królewskie Ponidzie"

Zaprasza do udziału w warsztatach rozwoju lokalnego

W związku z decyzją podjętą na ostatnim Posiedzeniu Zarządu ws podjęcia współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiamy harmonogram spotkań dla 6 grup beneficjentów:

 

 

fotoZapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów, które zostaną wykorzystane     w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Pomysły zbieramy do 16.10.2015r. 

 

 

 

                                   Kliknij w obrazek aby zgłosić pomysł  ~~>

 

 

   Ze względu na dużą ilość prac, które wpłynęły do nas, w związku z konkursem na logo dla LGD "Królewskie Ponidzie", informujemy, że wyniki ogłoszone zostaną do dnia 30.09.2015r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie logotypu dla

Lokalnej Grupy Działania

"Królewskie Ponidzie"

Załączniki do pobrania poniżej:

 

      Zarząd Stowarzyszenia "G5" informuje, że z dniem 01.07.2015r. zmianie ulega nazwa Stowarzyszenia oraz siedziba. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 27.02.2015r. Lokalna Grupa Działania nosi nazwę "Królewskie Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3.

Serdecznie zapraszamy!

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA