PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Drodzy Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym informuję, że Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" będzie pracowało w trybie zdalnym, jednak pracownicy będą pracować rotacyjnie tj. będzie codziennie czynne w godzinach od 7.30 do 15.30.

W razie konieczności proszę kontaktować się telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej:

Biuro LGD: tel 41 378 71 77   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ewa Satora - Dyrektor Biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 795 136 851 

Renata Nasieniak - specjalista ds wdrażania LSR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Marta strzelecka - specjalista ds funduszy europejskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Szczukiewicz - Kalużna - specjalista ds księgowości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

Z poważaniem

Ewa Satora 

Dyrektor Biura

Informacja dla wnioskodawców PROW na lata 2014-2020
Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW).

Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie których z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 możliwe było m.in.:

· pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, oraz

· przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej, w przypadku jego uchybienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem.

W projektowanej zmianie ustawy o WROW określony został również przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, i podmiot ten:

1. przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz

2. nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, we właściwym terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Samorząd Województwa zobowiązany będzie do odmowy przyznania pomocy lub pomocy technicznej z podaniem przyczyn tej odmowy.

W związku z powyższym zaleca się ww. wnioskodawcom niezwłoczne podjęcie działań mających na celu skompletowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, w tym zwłaszcza pozyskanie wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie i w nieprzekraczalnym terminie uzupełnić wszystkie braki we wniosku. Wnioskodawca obecnie może zrobić to w dowolnym czasie natomiast od momentu wejścia w życie zmienionych przepisów możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej w ograniczonym terminie, określonym przepisami.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544 

forum

 

Chęć udziału w Forum prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link aktywacyjny do spotkania zostanie wysłany 25.01.2021r.
*Wystarczy mieć założone konto – na stronie https://zoom.us/ /komputer, bądź przez aplikację ZOOM Cloud Meetings /telefon (założone za pośrednictwem maila bądź FB) i kliknąć link o wyznaczonej porze.

Szanowni Państwo,

W dniu 24.12.2020 r. Biuro LGD "Królewskie Ponidzie" bedzie nieczynne.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej! Projekt grantowy zrealizowany przez Koalicję Kół Gospodyń Miejskich i Wiejskich, finansowany w ramach PROW za pośrednictwem LGD "Królewskie Ponidzie"

22 sierpnia, w piękne słoneczne popołudnie odbył się spływ kajakowy na rzece Nidzie zorganizowany przez LGD "Królewskie Ponidzie". 19 załóg kajakarzy przepłynęło odcinek Wiślica - Nowy Korczyn delektując się urokami tej niezwykle relaksującej formy spędzania czasu wolnego. Rzeka Nida jest najbardziej meandrująca rzeką w Polsce i jest doskonałym miejscem dla miłośników kajakarstwa. 

Dostrzegając te walory LGD "Królewskie Ponidzie" realizuje projekt współpracy, którego celem jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Nidą, jej oznakowanie, budowa przystani kajakowch i stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i turystów. LGD zakupiła 30 kajaków z pełnym wyposażeniem, które są udostępniane po wcześniejszym kontakcie z Urzędem Miasta i Gminy w Wiślicy i Nowym Korczynie. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze szlaku wodnego!

Spływ zorganizowany w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

1

4

6

8

7

9

10

11

12a

12

13

23

end

 

 

 

plakat3

Serdecznie zapraszamy miłośników sportów wodnych na spływ kajakowy, który odbędzie się w dniu 22.08.2020 r. na trasie Wiślica - Nowy Korczyn. Start o godz. 13.00. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydarzenia.

1. Regulamin spływu

2. Karta zgłoszeniowa

tel. 41 378 71 77   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura składania wniosków w związku z zagrożeniem epidemicznym
1. W budynku może przebywać tylko jedna osoba.
2. Kolejka ustawia się na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki, rękawiczek oraz długopisu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:
19 czerwca 2020 r. godz. 15:45 pierwszy termin; 16:00 drugi termin
Miejsce Walnego Zebrania:
Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Stopnicy ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
c) udzielenia Zarządowi absolutorium,
d) wyznaczenia kierunków działalności w 2020 roku,
e) odwołanie członka Rady,
f) powołanie nowego członka Rady.
5. Sprawy różne.

UWAGA!
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią COVID-19 prosimy członków LGD
o uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – w szczególności posiadanie maseczki oraz własnego długopisu. Środki do dezynfekcji rąk zapewnia organizator Walnego Zebrania.

Protokół z poprzedniego WZC

Projekty uchwał

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 r. 

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA