PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

     Z przyjemnością informujemy, że Konkurs na logo Lokalnej Grupy Działania "Królewskie Ponidzie" został rozstrzygnięty w dniu 24 września br. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami wybrała logo projektu Pana Michała Souczek z Kielc. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

 

IMG 3223

  Warsztaty rozwoju lokalnego z udziałem społeczności lokalnej, organizowane przez LGD „Królewskie Ponidzie” za nami. Udział w warsztatach wzięły poszczególne grupy społeczne: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby chętne założyć działalność gospodarczą. Uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru LGD. 

 Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach nad najważniejszymi problemami, ich skutkami i propozycjami rozwiązań z punktu widzenia poszczególnych sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. We wszystkich spotkaniach przybyli mieszkańcy zainteresowani rozwojem swoich gmin z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u, mieli okazję do zabrania głosu na temat problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, a także kierunków rozwoju obszaru LGD. Pod okiem moderatora mieszkańcy reprezentujący sektory społeczny, gospodarczy i publiczny mieli okazję pracować nad analizą SWOT, która będzie stanowiła ważny element Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania

"Królewskie Ponidzie"

Zaprasza do udziału w warsztatach rozwoju lokalnego

W związku z decyzją podjętą na ostatnim Posiedzeniu Zarządu ws podjęcia współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiamy harmonogram spotkań dla 6 grup beneficjentów:

 

 

fotoZapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów, które zostaną wykorzystane     w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Pomysły zbieramy do 16.10.2015r. 

 

 

 

                                   Kliknij w obrazek aby zgłosić pomysł  ~~>

 

 

   Ze względu na dużą ilość prac, które wpłynęły do nas, w związku z konkursem na logo dla LGD "Królewskie Ponidzie", informujemy, że wyniki ogłoszone zostaną do dnia 30.09.2015r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie logotypu dla

Lokalnej Grupy Działania

"Królewskie Ponidzie"

Załączniki do pobrania poniżej:

 

      Zarząd Stowarzyszenia "G5" informuje, że z dniem 01.07.2015r. zmianie ulega nazwa Stowarzyszenia oraz siedziba. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 27.02.2015r. Lokalna Grupa Działania nosi nazwę "Królewskie Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3.

Serdecznie zapraszamy!

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA